Stem Discovery Week е меѓународна иницијатива која ги повикува проектите, организациите и училиштата низ Европа и светот да ги прослават кариерите и студиите иод областите на науката, технологијата, инженерството и математиката. (STEM – Science, Technology, Engineering and Math). Ознаката за кампањата оваа година „кажи да за науката“ ји опишува отворената и посветената поддршка на партнерите кој СТЕМ предметите во училиштето, како и пошироко поттикнувајќи сите чинители од областа да се вклучат.

Заинтересирани сте да станете партнери?

Посветувајќи се на STEM Discovery Week 2018 партнерите се согласуваат да:

  • Организираат и споделуваат за активностите во СТЕМ образвоанието како дел од кампањата за STEM Discovery Week
  • Ги охрабрат останатите да ја поддржат и да и се придружат на иницијативата преку организирање СТЕМ активности
  • Објават на нивните страници информации за како поддршка на капмањата за Stem Discovery Week, како и да овозможат размена на информации помеѓу проектите, организациите и училиштата

Дали ќе организирате СТЕМ активности во април?

Вклучете ги на мапата. Учесниците кои ќе организираат настани во април 2018 ќе може да учествуваат во натпреварот на Stem Discovery Week . Посетете ја страницата за натпреварите тука.

STEM Discovery Week activities’ map