Центарот за иновации и дигитална едукација организираше настан за време на Европската недела на програмирањето – Кодираме музика. Организацијата на настанот беше поддржана од иницијативата Meed and code како дел од акцијата: Девојките можат. Meet and code е организиран и поддржан од y SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup EuropeContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација „Диг-Ед“ организираше настан за време на CodeWeek – Ајде да кодираме игри. Неговата организација беше поддржана од иницијативата Meet and code. Настанот беше дел од акцијата: Разновидност. Meet and code се организирани и поддржани од SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Europe и Metamorphosis во Македонија.Continue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација ДигЕд организираше настан за време на CodeWeek – Преку QR кодови промоција на нашиот град. Неговата организација беше поддржана од иницијативата Meet and code. Овој настан беше дел од акцијата: Заедница. Meet and code се организирани и поддржани од SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup EuropeContinue Reading

На 9 октомври Диг-Ед организираше настан во рамки на Meet and code  – Заштитници на шумите. За време на настанот учениците од две основни училишта: „Страшо Пинџур“, Неготино и „Крсте Мисирков“, Скопје работеа заедно со цел да најдат решение за спречување на нелегалното сечење на дрвата. Како алатка го користеаContinue Reading

Од денес ги започнуваме активностите кои се планирани во рамките на Европската недела на програмирањето поддржани од Meet and code. Имено нашата организација доби поддршка од Meet and code за 4 нејзини настани: Преку QR кодови промоција на нашиот град, Кодираме музика, Ајде да кодираме игри, Заштитници на шумите. ДенешнитеContinue Reading