Продолжување на рокот за испраќање на примери од наставни практики кои опишуваат користење на мобилни апликации во наставата


На барање на дел од нашите колеги го продолжуваме рокот за испраќање на примери од наставни практики кои опишуваат користење на мобилни апликации во наставата. Диг-Ед во соработка со Scientix објавува повик за споделување на добри практики…

Read More...

Scientix работилница – СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија


На 30.09.2022 и 01.10.2022 година се реализираше Scientix работилница – СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија, како дел од активностите на Центарот…

Read More...

Креирани интро видеа за игрите во Scratch со карактери од 5+ Фамилија на тема „Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“


Во рамки на соработката на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед и ОХО продукција, беа изготвени интро видеа за игрите со карактери од 5+ Фамилија на тема „Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“. Интро видета…

Read More...

Видеа од „5+ Фамилија“ инспирирани од едукативните дигитални игри креирани од учениците


Во рамките на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“, финансиран од Американската Амбасада во Скопје, започна соработката на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед и ОХО продукција. ОХО…

Read More...

Пријава за учество на работилница


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед ќе организира работилница „СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија“ на 30.09.2022 и 01.10.2022. Работилницата се…

Read More...

Креирани игри на тема „Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ со ликовите од 5+ Фамилија


Како резултат на соработката на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед и ОХО продукција, наградените ученици од конкурсот за игри креирани во Scratch на тема Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ ги адаптираа своите игри…

Read More...

Обука “Building excellent schools based on the EFQM model of excellence”


Во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach”, претставници од Диг-Ед учествуваа на обука “Building excellent schools based on the EFQM model of excellence”. Обуката се реализираше во Рига, Латвија од 22.08.2022 до…

Read More...

Едукативни видеа поврзани со информатички поими


Студентите од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во рамки на предметот Медиуми и комуникации креираа едукативни видеа во кои нудат објаснување за најразлични информатички поими. Целта на оваа активност е да се збогати…

Read More...

Транснационален состанок во рамки на Еразмус+ проект “Upgrade with Learner Centered approach”


Претставник од Диг-Ед учествуваше на транснационален состанок во рамки на Еразму+ проект “Upgrade with Learner Centered approach” во Рига, Латвија. За време на состанокот партнерите во проектот дискутираа за реализацијата на интелектуалните продукти од проектот,…

Read More...

Учество на обуки во рамки на Erasmus+ проект ”Upgrade with learner centered approach – ULCA”


Претставници од Диг-Ед од 3.7.2022 до 13.7.2022 учествуваа на обуки “Learner centered approach“ (Пристап со фокус на ученикот) и “Learn&Lead – Self management“ (Учи и води) во рамки на Erasmus+ проектот ”Upgrade with learner centered…

Read More...