Првиот транснационален состанок во рамки на Еразмус+ проектот Creating the Network of Excellent ULCA Schools (NELCA) се одржа од 25.10.2023 до 27.10.2023 во Трнава, Словачка. На состанокот учествуваа претставници од сите партнерски организации од проектот. Состанокот го отвори Jana Chynoradská, од Harmony Academy, која беше домаќин на средбата. Проектниот координаторContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед започна со имплементација на Еразмус+ проектот Creating the Network of Excellent ULCA Schools. Проектот е продолжување на претходно реализираниот проект Upgrade with Learner Centered Approach ULCA, во која беше развиена рамка за развивање на компетенциите на наставниците за имплементација на настава со фокусContinue Reading