Втор вебинар на тема „Реализирани активности во рамки на Stem Discovery Campaign“

На 25.05.2022 (среда) со почеток од 19 часо ќе се реализира вторниот вебинар на кој наши наставници ќе презентираат активности кои ги реализирале во рамките на Stem Discovery Campaign. Настанот е во соработна со Scientix.

Наши презентери ќе бидат Аида Петровска – наст. по физика и Славица Карбева Стојковиќ – наст. по математика.

Пријавување на настанот на следниот линк.