Декември 2022: STEM и уметностите

Не можеме да знаеме какви идни предизвици ги чекаат нашите деца. Но, едно е сигурно: ќе им требаат многу вештини за да ги исполнат. Тие ќе мора да го разберат STEM – но исто така ќе мора да ги совладаат техниките кои обично не се поврзани со научниот метод. Во овој број, ќе ве запознаеме со проекти и практичари на раскрсницата на различни дисциплини, вклучувајќи ги STEM и уметностите.

Scientix-Newsletter-Dec2022.pdf (eun.org)