Добри практики од онлајн наставата

Им се заблагодаруваме на колегите кои на повикот за добри наставни практики ги споделија своите часови кои ги поставивме во нашата база на добри ресурси. Добрите практики можете да ги видите и да ги користите на следниот линк.