Загрејте ги вашите тастатури за да се натпреварувате за новиот образовен натпревар Europeana 2022

Во соработка со 2022 STEM Discovery Campaign, Europeana Образовниот Натпревар 2022 има за цел да ја истакне важноста од интегрирање на иновативни педагошки пристапи во образовните активности, користејќи го дигиталното наследство на уметноста и науката. Конкурсот ги поканува наставниците и неформалните едукатори да најдат иновативни начини за користење на дигиталното наследство на уметноста и науката Europeana во нивните образовни активности и да споделат сценарио за учење (Learning Scenario, LS) или приказна за имплементација (Story of Implementation, SoI) за тоа.

Натпреварот е организиран во две нивоа:

-Првата гранка ги вклучува сите членови на Групата корисници на Европската едукација од 2021-2022 година (како дел од проектот Europeana DSI-4), кои автоматски се квалификуваат за натпреварот, доколку креираат еден LS или SoI, придонесуваат за наставата со Блог на Europeana и коментар за еден SoI и LS на други колеги. -Втората гранка на конкурсот е отворена за сите наставници од основните и средните училишта, музејските едукатори или кој било друг професионалец за сликање на културното наследство – на пр. библиотекари, архивари, куратори итн. – од земјите на Европската Унија и земјите поврзани со Хоризонт 2020 кои имплементираат ЛС од блогот Настава со Европеана во нивните образовни активности, или онлајн или лице-в-лице и ги поднесуваат своите SoI.

Само записите на англиски јазик, кои го следат официјалниот образец на конкурсот и кои се поднесени во текот на предвидениот период на поднесување (како што е наведено во делот „Период на поднесување“) ќе бидат прифатени за овој натпревар.

Сите информации за тоа како да учествувате можете да ги најдете овде. Со нетрпение очекуваме да ги видиме вашите активности!