Ви го претставуваме Каталогот на добри практики од онлајн наставата поддржан од Scientix и изработен како резлутат од работилницата „Добри практики од онлајн наставата – како да реализирам добар онлајн час?” и Повикот за добри онлајн практики.

Истиот може да го користат сите наставници.

Catalogue good online STEM practices