Креирање интерактивни ресурси со Genially

Во прилог е видео упатство за тоа како може да се креира интерактивен ресурс на Genially.

Видео упатството е изработено од Благородна Сотиров и слободно може да го користат сите колеги.