Студенти на ФИНКИ во рамките на предметот Медиуми и комуникации изработија курсеви за изучување на програмскиот јазик Python. Ги споделуваме со вас за да ги користите вие или вашите ученици.

Тим: Боби Софронијоски, Михаил Талев, Стефан Ристовски, Бруно Ристовски

https://dev-pythonkurs.pantheonsite.io/

Тим: PyStairs

https://pystairs.github.io/

Тим: Василаки Ѓорѓиоски, Љубица Ристовска, Сара Апостоловска, Кристина Цоковска

https://python.mk/

Тим: CodeGenius

https://ninakoceska.github.io/CodeGenius/index.html

Тим: Антонио Стефановски, Енес Сејфовски, Иван Николов, Теодора Саздовска

https://uchampython.netlify.app/

Тим: Елена Марковска, Ивона Јаневска, Божанка Илиева, Јован Александроски

https://elenamarkov.github.io/index.html