Главни цели:

  • промовирање на информатиката во основните училишта
  • продлабочување на знаењето на учениците
  • зголемување на интересот кај учениците за изучување информатиката

Недела на информатиката е годишен настан координиран од основните училишта „Страшо Пинџур“ Неготино и „Крсте Мисирков“ Скопје. Координатори: Ѓорѓина димова и Маја Виденовиќ

Повеќе нформации на веб сајтот: nedelanainformatikata.wordpress.com

Недела на информатиката е добитник на награда во европскиот натпревар All Stem – All Star организиран од Stem Alliance.