Нов курс Digital Education with Cultural Heritage

Како може да се пристапи и да се користи културното наследство во вашата училница? Земете учество во курсот “Digital Education with Cultural Heritage” за да дознаете на кој начин може да се искористат ресурсите од Europeana за креирање на иновативни интересни едукативни активности.

За време на курсот ќе може да ја користите дигиталната колекција со дигитално наследство од Europeana и содржините од блогот Teaching with Europeana blog, каде ќе може да најдете размични сценарија и примени за користење на овие ресурси во најразлични предмети. Доколку ова беше доволно за да се побуди вашиот интерес пријавете се на следниот линк:  http://bit.ly/DigitalEducationMOOC-Promotion