Одобрен Еразмус К203 проект

Нашиот Еразмус КА203 проект “Upgrade yourself with Learner Centered Approach” во кој ние сме партнери е одобрен.   Проектот ќе се реализира во следните 3 години.