Онлајн работилници за СТЕМ проекти SPOWs

Што се SPOWs?

SPOWs се онлајн работилници за научни проекти

Секојa работилница се реализира во период од три недели, вклучувајќи:

  • недела 1: читање на некои подготвителни материјали
  • недела 2: онлајн сесија од два часа (сесија 1)
  • помеѓу сесиите 1 и 2: асинхрони „домашни задачи“ за учесниците
  • недела 3: онлајн сесија од два часа (сесија 2)

Повеќе за работилниците како и за начините за пријавување прочитајте на следниот линк.