Победници на Scientix, STE(A)M IT и Professionals go back to schools натпреварите во рамки на STEM Discovery Campaign 2021!

Во рамки на STEM Discovery Campaign 2021 која оваа година се реализираше од февруари до април 2021 беа организирани неколку натпревари од различни партнери на кампањата. Во продолжение следат резултатите од Scientix, STE(A)M IT и Professionals Go Back to Schools натпреварите.

Scientix организираше два натпревари: првиот се однесуваше на организација на онлајн активност која го промовира СТЕМ образованието и објавување на напис за истата на  STEM Discovery Campaign Blog, а вториот на планирање на активност базирана на ресурси од Scientix базата на ресурси, особено користејќи ги Eurostat и Aerospace in Class. Вкупно 469 учесници учествуваа на овие натпревари. Во продолжение погледнете ја листата на победници:

 • Margarita Dakoronia (Greece) – “What about clouds?”
 • Bénédicte Leduc (France) – “Young Scientists Working Together“
 • Mario De Mauro (Italy) – “Deep Decarbonization Pathways Project… for citizens“
 • Daniela Lungoci (Romania) – “Your passion-my chance-our better future“
 • Kristina Krtalić (Croatia) – “Spring STEM activities“
 • Erviola Konomi (Albania) – “Green city, happy life“
 • Silvana Jakimovska (Republic of North Macedonia) – “Let’s act local – Green solutions for our city “
 • Şerife Takmaz (Turkey) – “STEM Activities with Resources“
 • Sabrina Nappi (Italy) – “Speaking numbers“
 • Irena Ribinskienė (Lithuania) – “Raise awareness about the plastic waste in the sea“

STE(A)M IT Competitions 2021, се организираше посебно за основни и средни училишта, имајќи за цел да се креираат и тестираат материјали кои промовираат интегрирано СТЕМ образование, преку изготвување на сценарија за наставни часови кои се интересни и поврзани со решавање на реални проблеми. Победници се:

 • Fevziye Dönmez, Semih Esendemir and Selçuk Yusuf Arslan (Turkey), “Find your Own Direction”
 • Georgia Lascaris, Irene Papadopetraki and Stavroula Skiada (Greece), “Technology to prevent Earthquakes, Safe Cities for all”
 • Elena Corina Rogoveanu and Nicoleta Livia Barbu (Romania), “Up In The Air”
 • Snjezana Markovic-Zoraja (Croatia), “Save parks and plant trees”
 • Aliki Maria Makri, Iraklis Karagiannis, Nektaria Giakmoglidou, Nikolaos Makris, Roxanthi Nikou and Theoni Dimopoulou (Greece), “Doing Science in the Stone Age”
 • Ira Tuba and Danica Nikolic (Serbia), “Economic and social benefits of recycling”
 • Nikolaos Diamantopoulos and Ilias Spanos (Greece), “Let`s Rock! with Python & Lego”

STEM Alliance & STE(A)M IT – Professionals Go Back to Schools Competition поттикнува интеграција на содржини поврзани со СТЕМ кариери и посета на СТЕМ професионалци во училиштата. Победници на овој натпревар се:

 • Kadriye Zobu (Turkey), “Exploring STEM Careers”
 • Nektarios Farassopoulos (Greece), “It is raining rocks!”
 • Jasin Hodzic (Bosnia & Herzegovina), “Let’s Meet a Head of Medical Laboratory!”
 • Zoe Kofina (Cyprus), “Pediatrician – A STEM Job Profile”
 • Álvaro Molina Ayuso (Spain), “STEM professionals go back to school to motivate vocations”
 • Özlem Kahraman (Turkey), “Girls in STEM”
 • Stella Magid-Podolsky (Israel), “Leveraging International Women’s Day for encouraging Stem careers”

Наскоро ќе следат резултатите и од другите натпревари.