Почетен состанок за Еразмус проектот ” Upgrade Yourself with Learner Centered Approach”

На 4 и 5 ноември наши претставници просуствуваа на онлајн состанокот со кој започнаа активностите од Еразмус проектот ” Upgrade Yourself with Learner Centered Approach”. Овој проект ќе се реализира следните две години и е од акцијата КА203. Целта на проектот е да им се овозможи на наставниците од нашата држава можност да се едуцираат и сертифицираат за пристап во наставата каде што ученикот е во центарот на училницата. Обуките ќе се одвиваат во Словачка, Литванија, Латвија и Македонија.