Презентација на рамка за развивање на ULCA компетенции за наставници

ULCA Excellence Pathway for Teachers (рамка за развивање на ULCA компетенции кај наставниците) е создадена во рамки на KA203 Erasmus+ проектот “Upgrade with learner centered approach” координиран од Педагошкиот факултет, Catholic University во Ружомберок. Словачка. Со цел да се презентира оваа рамка пред наставниците, ве покануваме да земете учество на онлајн настанот кој ќе биде организиран на 19.01.2022 од 13 до 15 часот. За време на овој настан ќе се запознаете со:
– рамката за развивање на ULCA компетенции кај наставниците (компетенции во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот)
– како истата може да ви помогне за ваш професионален развој и развој на вашето училиште

Настанот ќе се реализира преку Zoom и за истиот може да се регистрирате на следниот линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvde-orjItGdVwUK2UMHsWNsc9PVyh-Dec?fbclid=IwAR1aqIbgkQw6xR7aMVaTRiGGvIlgif6HMuBUJbNKLPAnchW8BfunRsbpXg8