Придружете се на 12-тото издание на меѓународната конференција „Нови перспективи во научното образование“

На 16 и 17 март, Pixel е домаќин на 12-тото издание на меѓународната конференција „Нови перспективи во научното образование“ во хибриден формат во Grand Hotel Mediterraneo во Фиренца (Италија) и онлајн.

Целта на конференцијата е да ги собере наставниците, истражувачите, практичарите и проект-менаџерите од целиот свет за да споделат наоди, експертиза и искуство за иновативната настава по природни науки и да научат методологии преку презентации на лице место и онлајн и социјални настани.

Крајниот рок за поднесување на апстрактот е 17 октомври и 20 јануари за поднесување труд. Сите прифатени трудови ќе бидат вклучени во зборникот на конференцијата објавени со ISBN, ISSN и DOI кодови. Публикациите ќе бидат испратени да бидат разгледани за да се вклучат во Индексот на цитати на Зборникот на конференцијата од Томсон Ројтерс (ISI-Clarivate), а исто така ќе бидат вклучени во Академијата и индексирани во Google Scholar. Можете да најдете повеќе информации и да го испратите вашиот труд овде!