Придружи се на курсот Exploring Nature Based Solutions in Your Classroom

Како може да ги запознавате учениците со теми поврзани со екосистеми, одржливост и биодиверзитет? Како може вашата училница да има имапкт кон поодржлива иднина? Придружете се на онлајн курсот “Exploring Nature Based Solutions in Your Classroom”, кој започнува на 11.01.2021 а е во организација на European Schoolnet Academy.

Овој онлајн курс има за цел да ви понуди наставни практики кои промовираат критичко размислување, соработка и учење преку проекти, и може едноставно да ги прилагодите на вашите наставни предмети. Исто така нудат и насоки за онлајн имплементација.

Повеќе информации може да најдете на следниот линк: News Detail – Scientix