Проекти кои ќе се имплементираат како резултат на TechCamp Ohrid

По имплементацијата на кампот за медиумска писменост „Справување со дезинформации преку образование“, за да се поттикне континуирано ангажирање и да се поттикнат учесниците да го користат она што го научиле и да го имплементираат во нивната работа и живот беше објавен натпревар за мали грантови. Учесниците аплицираа за грант, во максимална вредност од 5000 долари, за реализација на проект поврзан со знаењата и вештините стекнати за време на TechCamp Охрид. Големиот број на квалитетни апликации беа доказ за ентузијазмот на учесниците да имплементираат различни проекти кои ќе ги дисеминираат научените лекции за време на TechCamp Охрид. Примените апликации беа оценети од тимот на TechCamp врз основа на нивната креативност и потенцијалното влијание кое ќе се постигне со истите. Шест апликации добија грант за имплементација на нивните проектни идеи:

Наслов на проектотУчилиште – носител на апликацијатаКоординатор
Developing and Testing Media Literacy CurriculumПетар Поп Арсов, СкопјеАлександра Митровска
Native terms of Media Literacy give you better capacityМирче Ацев, СкопјеЕлена Апостолова
TruthTech: Media Literacy in the Age of AI (acronym MLinAA)Страшо Пинџур, Карбинци, ШтипСилвана Јакимовска Бинова
Media literacy for allМаца Овчарова, ВелесЖивка Панова Саздова
EduCyberGuardiansТош Велков Пепето, КавадарциЗора Милкова
Media digital triangleСтрашо Пинџур НеготиноМарина Станиславова