Проектот STE(A)M штотуку ја објави првата европска интегрирана STEM наставна рамка!

Интегрираната STEM настава е поважна од кога било. Сепак, бројот на студенти од високо образование во STEM областите опаѓа, STEM индустријата се соочува со недостиг на таленти, а со недостатокот на STEM визионери, иновациите стагнираат.

Затоа денес треба да почнеме да ги негуваме експертите за STEM. За да се поправи ова, ITТ проектот STE(A)M ја лансираше првата Европска интегрирана STEM наставна рамка. Додадовме (А) за „сите“ на темите на STEM бидејќи STEM не работи изолирано од надворешниот свет.

Рамката е дизајнирана за сите образовни чинители во Европа; наставници, истражувачи, креатори на политики и индустриски партнери. Има нешто за вас во рамката без оглед на вашиот фокус!

Можете да дознаете за интегрираната STEM настава и како реалниот контекст и интеграцијата на предмети надвор од STEM може да помогнат во подобрувањето на наставата. Исто така, ќе дознаете за принципите на STEM интеграцијата, методите на настава за поддршка и статусот на STEM интеграцијата во европското образование. Рамката обезбедува ресурси за интегрирана настава, академско истражување, креирање образовни политики и индустриска соработка.

Направивме и извршно резиме на рамката, која е преведена на девет европски јазици, што ги сумира клучните аспекти на целосниот извештај. Прочитајте ја првата европска STEM интегрирана наставна рамка сега!