Реализиран вебинарот „Добри практики со користење на мобилни апликации во СТЕМ наставата“

Вебинарот „Добри практики со користење на мобилни апликации во СТЕМ наставата“ се реализираше на 18.10.2022 година. Игор Богданоски и Игор Николоски ги презентираа своите искуства во користење на Phet, Geogebra, Minecraft, Microbit, Arete AR.

Снимката од вебинарот можете да ја погледнете на следниот линк: