Снимка и ресурсите од вебинарот „Добри СТЕМ практики од онлајн наставата во одделенска настава“

Вебинарот „Добри СТЕМ практики од онлајн наставата во одделенска настава“  во соработка со Scientix успешно се реализираше на 03.02.2021. Во прилог се снимата од вебинарот како и линкови до презентациите.

 

Презентација 1

Презентација 2