Снимка од вебинарот „Добри СТЕМ практики“

Вебинарот „Добри СТЕМ практики“ успешно се реализираше на 23.12.2020 год. На вебинарот Аида Петровска и Билјана Николова презентираа успешни практики од својата настава.

Снимката од вебинарот можете да ја погледнете тука.