Снимка од вебинарот од 18.05.2022

На 18.05.2022 се реализираше вебинарот „Реализирани активности во рамки на Stem Discovery Campaign” на кој Силвана Бинова ги презентираше двата свои настани со кои таа учествувала во кампањата. Во продолжение можете да ја проследите снимката од вебинарот. Во прилог ја доставуваме и преентацијата користена на вебинарот.