Снимка од вебинарот „Педагошки аспекти на онлајн наставата – како да се реализира добар онлајн час“

На 24.02.2021 се реализираше вебинарот  „Педагошки аспекти на онлајн наставата – како да се реализира добар онлајн час“. На вебинарот беа презентирани заклучоците од работилницата „Педагошки аспекти на онлајн наставата“, коордганизирана од Scientix,  како и повикот за добри практики од онлајн наставата. Во прилог можете да ја погледнете снимката од вебинарот.