Снимка од вебинарот „Придобивки и предизвици од реализацијата на онлајн наставата“ одржан на 29.11.2021

На 29.11.2021 се реализираше третиот по ред вебинар од серијата вебинари „Придобивки и предизвици од реализацијата на онлајн наставата“. На вебинарот презентерки беа Биљана Стојановска ООУ “Св. Кирил и Методиј” Центар – Скопје и Билјана Лазареска ООУ “Вера Јоциќ” Гази Баба – Скопје. Тие со учесниците ги споделија своите искуства од реализацијата на онлајн наставата како и онлајн алатки кои придонесуваат за поефективна настава.

Во продолжение можете да ја погледнете снимката од вебинарот.

Ги споделуваме со вас презентацијата користена на вебинарот како и упатството за креирање на genially интерактивна содржина.