Снимка од вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign”

На 28 април се одржа вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign” поддржан од Scientix.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимката од вебинарот можете да ја погледнете тука.

 

Во прилог е и презентацијата од вебинарот.

презентација