Снимка од вебинарот реализиран на 19.05.2021

На 19.05.2021 се одржа третиот вебинар на тема „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“. Вебинарот се реалилзираше во соработка со Scientix. На вебинарот Анкица Спасова и Биљана Илиева ги споделија своите практики од онлајн наставата со акцент на формативното оценување.

Во прилог ја имате снимката од вебинарот: