Учествувајте во 2022 STEM алијансата – IBM натпревар: „Интегрирање на градење вештини на IBM ученици“

STEM Алијансата и IBM SkillsBuild го организираат „STEM Алијанса – IBM натрпеварот: Интегрирање на IBM градење на вештини за ученици и едукатори“ во рамките на кампањата STEM Discovery 2022 година.

За што е натпреварот? Ги повикува наставниците да креираат Планови за лекции што ќе ги интегрираат модулите на IBM SkillsBuild во класот и ќе ги поврзат со STEM. Главната цел е да се запознаат учениците со врската помеѓу нивните училишни предмети и потенцијалните STEM кариери и компетенции потребни за нивно следење. Фокусот е ставен на поврзаноста помеѓу STEM предметите и подготвеноста за кариера, како и вештините на работното место. Користејќи ги онлајн модулите IBM SkillsBuild за ученици и едукатори, наставниците ќе имаат можност да ја збогатат наставната програма STEM и работата за студентите. Најдобрите планови за часови ќе бидат објавени по натпреварот за да послужат како добри примери за вежбање.

Што е платформата IBM SkillsBuild за студенти и едукатори? Тоа е бесплатна онлајн платформа која е дизајнирана да ја збогати STEM наставната програма и работата за ученици (возраст од 14+) во ова време полно со предизивици, истовремено обезбедувајќи можности за професионален развој за наставниците. Изграден со користење на проверени содржини за учење со отворен код и нарачана содржина, IBM SkillsBuild користи текст, видео и гејмифицирани проценки за да ги ангажира учениците. Платформата исто така им обезбедува на наставниците алатки за курирање содржина и контролна табла што овозможува следење на напредокот на учениците.

Направете го вашиот план за лекција според дадениот образец и поднесете го вашиот запис во една од трите категории во зависност од тоа кој модул сте го избрале: Дигитална писменост, свесност и професионални вештини! Ако ви требаат инструкции, ќе најдете ресурси на нашата веб-страна кои ќе ви помогнат да го разработите планот за лекцијата. Ќе имате можност да освоите награда, составена од ваучери со вкупна вредност од 1.500 € за да купите STEM опрема за вашето училиште. Не размислувајте двапати за тоа, туку учествувајте во натпреварот!