Учествувајте на единствениот натпревар “The Three Rs in Education Competition for Teachers 2021”

Натпреварот „The Three Rs in Education Competition for Teachers 2021”натпревар во образованието за наставници 2021“ ги охрабрува наставниците да создаваат и тестираат материјали што вклучуваат алтернативи на тестирање животни во науката, правејќи ги лекциите и сценаријата за учење поинтересни и поврзани со реалниот живот за учениците. До 50 победнички сценарија за учење ќе бидат избрани за објавување под Scientix, како и другите портали на Европската комисија, а тројцата најдобри добитници ќе бидат поканети да се приклучат на ексклузивниот панел за наставници на Три учесници!
Повеќе за натпреварот и за тоа како да учествувате на следниот линк.