УЧЕСТВУВАЈ ВО 2022 СТЕМ АЛЕЈАНСОТ – КОНКУРСОТ НА IBM: „INTEGRATING IBM SKILS BUILD FOR STUDENTS“

Алијансата STEM и IBM SkillsBuild го организираат „STEM Alliance – IBM Натпреварот Integrating IBM SkillsBuild for Students and Educators“ во рамките на кампањата STEM Discovery 2022 година. За што е натпреварот? Ги повикува наставниците да креираат подготовки за лекции што ќе ги интегрираат модулите на IBM SkillsBuild во класот и ќе ги поврзат со STEM. Главната цел е да се запознаат учениците со врската помеѓу нивните училишни предмети и потенцијалните STEM кариери и компетенции потребни за нивно следење. Фокусот е ставен на поврзаноста помеѓу STEM предметите и подготвеноста за кариера, како и вештините на работното место. Користејќи ги онлајн модулите IBM SkillsBuild for Students and Educators, наставниците ќе имаат можност да ја збогатат наставната програма STEM и работата за студентите. Најдобрите подготовки за часови ќе бидат објавени по натпреварот за да послужат како добри примери за вежбање.

Што е платформата IBM SkillsBuild за студенти и едукатори? Тоа е бесплатна онлајн платформа која е дизајнирана да ја збогати наставната програма STEM и работата за ученици (возраст од 14+) во ова предизвикувачко време, истовремено обезбедувајќи можности за професионален развој на наставниците. Изграден со користење проверени содржини за учење со отворен код и нарачана содржина, IBM SkillsBuild користи текст, видео и др. за да ги ангажира студентите. Платформата исто така им обезбедува на наставниците алатки и контролна табла која овозможува следење на напредокот на учениците.

Направете ја вашата подготовка за лекција според дадениот образец и поднесете го вашиот запис во една од трите категории во зависност од тоа кој модул сте го избрале: Дигитална писменост, свесност и професионални вештини! Ако ви треба некакво водство, ќе најдете ресурси на нашата веб-локација кои ќе ви помогнат да го развиете Планот за лекција. Ќе имате можност да освоите награда, составена од ваучери со вкупна вредност од 1.500 € за да купите STEM опрема за вашето училиште. Не размислувајте двапати за тоа, туку учествувајте во натпреварот!