Europeana Education Competition 2021

Europeana Education Competition 2021, во соработка со STEM Discovery Campaign 2021, ви нуди можност за иновативни начини на користење на уметноста и дигиталното наследство за да се поттикне интересот и мотивацијата на учениците.

Europeana Education Competition 2021 ги повикува сите наставници од основните и средните училишта да најдат иновативни начини за користење на ресурсите од  Europeana во нивните едукативни активности и да напишат приказни за својата имплементација

Повеќе информации за повикот и критериумите може да најдете на Teaching with Europeana blog.