Scientix им го честита Денот на наставникот на сите наставници со печатење на најдобрите ресурси поврзани со вмрежување и поддршка на лидерството на 37 јазици

На Светскиот ден на наставникот, Scientix го презентира првиот од трите највисоко рангирани ресурси во рамки на STEM School Label натпреварот, публикуван на 37 јазици. Преку превод на ресурсот “STEM Careers and Skills of the Future” на повеќе јазици, меѓу кои и македонски јазик, им се дава можност на наставниците да ги имплементираат Scientix ресурсите во нивната училница.

STEM School Label им овозможи на наставниците во рамки на 2021 STEM Discovery Campaign, да гласаат за најкорисниот и релевантен ресурс. Гласањето беше фокусирано на STEM School Label категориите “Вмрежување” and “Училишно раководство и култура” во Scientix базата на ресурси.

Scientix ќе ги побликува трите највисоко рангирани ресурси од гласањето на 27 јазици. Еден од нив е и “STEM кариери и вештини на иднината”, кој може да го најдете на следниот линк.

Во текот на следните месеци ќе бидат публикувани уште два ресурси, на повече јазици, меѓу кои и на македонски јазик.