Scientix кампања – превод на ресурси

Од 10 до 30 January, Scientix и STEM School Label ве повикуваат да гласате за најкорисниот ресурс во базата на ресурси на Scientix и да добиете шанса вашиот омилен ресурс да се преведе на 37 јазици. Translation Service Campaign 3 ќе се фокусира на професионализација на наставниците, еден од клучните елементи на STEM School Label.

STEM School Label им дава на наставниците можност да интегрираат во нивната училница ресурс кој е преведен на нивниот јазик. Можност за зголемување на фондот на #Sceintix ресурси на македонски јазик. Гласајте за да биде преведен вашиот омилен ресурс.

RПовеќе за начинот на гласање можете да прочитате на следниот линк: Translation service – Scientix