STEM ознака за квалитет на училиштето

STEM ознаката за квалитет на училиштето има за цел да ги насочи училиштата во подобрување на нивното ниво на STEM образовни активности, но исто така ги фаворизира врските и поврзувањето со засегнатите страни на STEM надвор од училиштето. За повеќе детали за тоа како функционира и зошто е важна  STEM ознака за квалитет за вашето училиште, најдете повеќе за платформата за училишни ознаки за STEM на следниот линк: STEM School Label