ДИГ-Ед започна со активностите од Meet and code

Од денес ги започнуваме активностите кои се планирани во рамките на Европската недела на програмирањето поддржани од Meet and code.

Имено нашата организација доби поддршка од Meet and code за 4 нејзини настани:

Преку QR кодови промоција на нашиот град, Кодираме музика, Ајде да кодираме игри, Заштитници на шумите.

Денешните активности започнаа со настанот Ајде да кодираме игри.