Помогни им на твоите ученици да бидат експерти за клима со новиот едукативен пакет terra мисија

Во духот на зголемување на свесноста на студентите за климатските промени Европската Комисија го основа Life Terra оја го започна едукативниот пакет: Terra Mission. Предвидените содржини може лесно да се вметнат во повееќето предмети и курсеви за ученици на воздраст од 8-10 и 11-14.

Едукативниот пакет educational package се состои од воведна лекција, 8 содржини и завршна лекција. Во Terra Mission, ќе најдете материјали за климатските промени, претворање на енергијата, отпад, циркуларна економија, вода, земјодеслтво, воздух и дрва.

Сите содржини се интерактивни со различен степен на сложеност и можат да се користи одделно секоја тема или како целина. Наставниците може да ги прилагодат материјалите вклучувајќи го нивниот импут и задачи или да ги користат такви какви што се.

Со цел да се реализира курост во училница Terra мисијата вклучува:

  • Теми на интерактивна дигитална паметна табла (IWB) со информации, вежби и виедо материјали;
  • Водич за наставниците со цели на учењето и инструкции како да се имплементира секоја тема;
  • Работилници и клуч за одговори на задачите предвидени за секоја тема;
  • Сугерира на активности во природа;
  • Дополнителни вежби, филмови и игри;
  • Пристап кон решавање на проблеми;
  • Сите содржини се прилагодени и проверени од експерти од Универзитетот во Барселона;
  • Диплома за училиштата кои ќе учествуваат;

Моментално материјалите се достапни на Англиски и Хландски јазик, но ќе бидат преведени на Португалски, Италијански, Шпански, Германски и Грчки. Learn more about the educational package through this link.