Презентација на Scientix пред наставници од основно образование

На 25 август Ѓорѓина Димова, Scientix амбасадор организираше кратка онлајн работилница “Scientix – можност за сите” за наставнците од основните училишта од Неготино. Оваа работилница беше дел од онлајн обуката на наставниците за професионален развој.30 наставници учествуваа на обуката.  Наставниците се запознаа до Scientix, Scientix repository, портало

т на Scientix, новиот курст како и повикот за амбасадори.