Реализиран вебинарот„Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“

На 12 мај беше реализиран вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“. На вебинарот презентерките Зорица Милкова и Елена Апостолова презентираа неколку алатки кои може да се искористат за формативно оценување во одделенска настава. Беа презентирани алатките: live worksheets, kahoot, forms, class dojo, padlet, sli.do.
Во продолжение погледнете ја снимката од вебинарот: