Снимка од вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“

На 07.04.2021 се реализираше вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“. Презентери беа Марија Велевска и м-р Стојан Манолев професори по физика во средно училиште.

На вебинарот беа разгледани теориските основи и практички примери од формативното оценување.

Во прилог е видео снимката од вебинарот:

Можете да ги превземете презентациите кои презентерите ги споделија со колегите:

Стојан Манолев   Стојан-Манолев-ФОРМАТИВНО-финална-верзија

Марија Велевска  Формативно оценување