Член на ДИГ-ЕД гостин на вебинар на Classera

Ѓорѓина Димова, член на нашето здружение на 11 октомври беше гостин на вебинарот на Classera на тема: „Transform Learning in Your Classroom with Intel Skills For Innovation”. На вебинарот таа го презентираше својот час „Приказни во Scratch” со кој победи на натпреварот организиран од Интел за време на Stem Discovery Campaign.