Снимка од вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign”


На 28 април се одржа вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign” поддржан од Scientix.                                  …

Read More...

Снимка од вебинарот „Педагошки аспекти на онлајн наставата – како да се реализира добар онлајн час“


На 24.02.2021 се реализираше вебинарот  „Педагошки аспекти на онлајн наставата – како да се реализира добар онлајн час“. На вебинарот беа презентирани заклучоците од работилницата „Педагошки аспекти на онлајн наставата“, коордганизирана од Scientix,  како и…

Read More...

Снимка и ресурсите од вебинарот „Добри СТЕМ практики од онлајн наставата во одделенска настава“


Вебинарот „Добри СТЕМ практики од онлајн наставата во одделенска настава“  во соработка со Scientix успешно се реализираше на 03.02.2021. Во прилог се снимата од вебинарот како и линкови до презентациите.   Презентација 1 Презентација 2…

Read More...