Развивај ги своите ИКТ вештини – методи за интегрирање на ИКТ во наставата


Вовед Технологијата се развива со многу брзо темпо, секој ден нова алатка која може да се искористи на различен начин. Наставниците сакаат да ги користат сите овие алатки во наставата, но не знаат како. Оваа…

Read More...

Биди паметен наставник – користи паметна технологија во училница


Вовед Денес паметната технологија е најдобар пријател на учениците. Тие растат во свет опкружен со технологија и училиштата треба да најдат начин како тоа да го искористат во наставата. Наместо да се забрани употребата на…

Read More...