Вовед Технологијата се развива со многу брзо темпо, секој ден нова алатка која може да се искористи на различен начин. Наставниците сакаат да ги користат сите овие алатки во наставата, но не знаат како. Оваа обука има за цел развивање на методи за користење на технологија во наставата базирани наContinue Reading

Вовед Денес паметната технологија е најдобар пријател на учениците. Тие растат во свет опкружен со технологија и училиштата треба да најдат начин како тоа да го искористат во наставата. Наместо да се забрани употребата на телефони во училиштата, нудиме начин како да се интегрира во училницата и акко да сеContinue Reading