Во рамките на проектот „Користење на игри за учење на сајбер безбедност и справување со дезинформации“, поддржан и финансиран од Амбасадата на САД учениците од 9 одделение во 5 основни училишта реализираа часови во 6 и 7 одделение на тема Сајбер безбедност и медиумска писменост. Како резултат на таа активностContinue Reading