Scientix билтен – април 2021

Во најнов број на Scientix билтен може да прочитате повеќе за значењето на Целите за одржлив развој и која е улогата на образованието во нивното постигање. Може да најдете компетенции, добри практики кои може да ги примените во наставата, како и голем број јавно достапни ресурси.

До билтенот може ад пристапиет ан следниот линк: Scientix-Newsletter-Apr21.pdf (eun.org)