Од денес ги започнуваме активностите кои се планирани во рамките на Европската недела на програмирањето поддржани од Meet and code. Имено нашата организација доби поддршка од Meet and code за 4 нејзини настани: Преку QR кодови промоција на нашиот град, Кодираме музика, Ајде да кодираме игри, Заштитници на шумите. ДенешнитеContinue Reading

Неделата за програмирање на ЕУ ќе се одржи од 5-20 октомври, 2019 година и е базирана на идејата за младите советници, советодавна група од поранешниот комесар за Дигитална агенда Нели Крос и е поддржана од Европската комисија. Иницијативата на Meet and Code е да се организираат настани поврзани со наукатаContinue Reading