Придружи се на курсот Exploring Nature Based Solutions in Your Classroom


Како може да ги запознавате учениците со теми поврзани со екосистеми, одржливост и биодиверзитет? Како може вашата училница да има имапкт кон поодржлива иднина? Придружете се на онлајн курсот “Exploring Nature Based Solutions in Your…

Read More...

Scientix билтен – декември 2020


„Како да се зголеми интересот на учениците за СТЕМ областите?“ е прашање кое постојано е актуелно. Се повеќе наставниците имаат пристап до голем број алатки, и се повеќе применуваат нови пристапи и се вклучуваат во…

Read More...

Снимка од вебинарот „Презентација на Scientix 4″


На 16.09.2020 со почеток во 18 часот беше реализиран првиот од низата вебинари од страна на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, како Национална контакт точка за Scientix. Целта на вебинарот беше да се…

Read More...

Потсетете се на можностите кои ги нуди Scientix


Scientix започна со нова кампања со дел да ги потстети своите корисници на онлајн сервисите кои ги нуди овој портал. На посебна страна посветена на оваа кампања може да најдете постери и кратки видеа кои…

Read More...

Диг-Ед – Национална контакт точка за Scientix во периодот 2020 – 2022


Диг-Ед  е избран за Национална контакт точка за Scientix 4  во периодот 2020 – 2022 година. Целите на Scientix 4 се исти како и за Scientix 3: да се обезбеди продолжување /прилагодување на активностите на…

Read More...

Анкета за наставните практики и употребата на образовните технологии за време на Ковид-19


Scientix, заедно со Amgen Teach и STEM Alliance, спроведува меѓународно истражување за наставните практики и употребата на образовните технологии за време на Ковид-19. Резултатите од истражувањето, кое се однесува на наставниците во основно и средно…

Read More...

Јавна онлајн трибина на тема „Дигитализација и образование“


Tрибината на тема „Дигитализација и образование“ имаше за цел да покрене прашања за постоечките, како и да понуди нови предлог-решенија и модуси за дигитализација на образованието, имајќи ги предвид искуствата од изминатите месеци и плановите за…

Read More...

Превод на едукативни видеа соодветни на наставните содржини по хемија, физика, биологија и математика


По анализа на наставните програми по хемија, физика, биологија и математика, како и споредба со листата на едукативни видеа која ја нуди FuseSchool беше заклучено дека за секој од четирите наведени предмети постојат едукативни видеа…

Read More...

Поддршка на образовниот процес во периодот кој следи


После успешно извршената идентификација нa едукативните видеа од FuseSchool и преводот на оние кои одговараат на наставните програми по хемија, биологија, физика и математика за месеците март, април и мај, како и позитивната реакцијата на…

Read More...

Синхронизирани едукативни видеа достапни на Youtube


Едукативните видеа кои беа преведувани согласно наставната програма од членови на Диг-Ед а во рамки на иницијативата „Наука за деца“, можат да се најдат и на Youtube, на каналот на ОХО продукција. Бројот на вакви…

Read More...