Креирање интерактивни ресурси со Genially


Во прилог е видео упатство за тоа како може да се креира интерактивен ресурс на Genially. Видео упатството е изработено од Благородна Сотиров и слободно може да го користат сите колеги.  

Read More...

Видео упатства за креирање на крстозбори и асоцијации во Microsoft Office


За време на вебинарот „Квалитетна онлајн настава базирана на интерактивни едукативни ресурси во информатиката“, дел од учесниците побараа видео упатства за креирање на крстозбори и асоцијации во Microsoft Office. Во прилог може  да ги погледнете. Огромна…

Read More...