Во прилог е видео упатство за тоа како може да се креира интерактивен ресурс на Genially. Видео упатството е изработено од Благородна Сотиров и слободно може да го користат сите колеги.  Continue Reading

За време на вебинарот „Квалитетна онлајн настава базирана на интерактивни едукативни ресурси во информатиката“, дел од учесниците побараа видео упатства за креирање на крстозбори и асоцијации во Microsoft Office. Во прилог може  да ги погледнете. Огромна благодарност до Марија Пупиноска Гогова за изработката на овие видео упатства. Креирање асоцијации во PowerContinue Reading